Prohlášení

Zachování vašeho soukromí je pro nás velmi důležité. Z tohoto důvodu jednáme ve všech procesech zpracování dat (např. Sběr, zpracování a přenos) v souladu s evropskými právními předpisy o ochraně údajů.

Následující prohlášení vás informuje o údajích o vás shromážděných na našich webových stránkách, o tom, jak jsou používány a sdíleny, jak můžete získat informace o těchto údajích, které nám poskytujete a bezpečnostních opatřeních.

Níže naleznete informace k ochraně osobních údajů:

 1. Osoba odpovědná za zpracovávání údajů
 2. Kontaktní údaje zmocněnce pro ochranu údajů
 3. Účely zpracovávání údajů, právní základ a oprávněné zájmy
 4. Vaše práva v přehledu
 5. Změny tohoto prohlášení o ochraně údajů
 6. Reklamní zprávy prostřednictvím e-mailu

1. Osoba odpovědná za zpracovávání údajů (správce)

Správcem ve smyslu právních předpisů na ochranu údajů pro veškeré procesy zpracování údajů probíhající přes naše webové stránky je:

Lampenwelt GmbH
Seelbüde 13
36110 Schlitz
Německo
Telefon: 228 888 280
E-mail: info@svetla24.cz

2. Kontaktní údaje zmocněnce pro ochranu osobních údajů

Podle zákonných předpisů jsme jako zmocněnce pro ochranu osobních údajů v našem podniku ustanovili:

Karolina Burkard
Seelbüde 13
36110 Schlitz
Německo
E-Mail : datenschutz@lampenwelt.de
Tél : +49 6642-406990

Dotazy ohledně tématu ochrana osobních údajů a rovněž uplatnění práv dotčených osob (viz níže) prosím směřujte na dříve uvedenou adresu k rukám našeho zmocněnce pro ochranu osobních údajů.

3. Účely zpracovávání údajů, právní základ a oprávněné zájmy

3.1 Návštěva naší internetové stránky

3.1.1 Soubory protokolu

při každém přístupu na webové stránky/aplikace jsou příslušným internetovým prohlížečem Vašeho příslušného koncového zařízení na server naší webové stránky/aplikace odesílány informace a jsou dočasně ukládány do souborů protokolu, takzvaných log files. Při tom ukládané datové záznamy obsahují následující údaje, které se ukládají až do automatického smazání: Datum a čas vyvolání, název vyvolané stránky, IP adresa dotazujícího se zařízení, referenční URL (původní URL, ze které jste přišli na naše webové stránky), přenesené množství dat, doba načítání a rovněž informace o produktu a verzi použitého prohlížeče a rovněž název Vašeho poskytovatele přístupu.

Právním základem pro zpracovávání IP adresy je článek 6 odstavec 1 písmeno f) GDPR. Náš oprávněný zájem vyplývá ze zaručení vytvoření spojení, pohodlného používání naší webové stránky/aplikace a vyhodnocování ohledně bezpečnosti a stability systému. Bezprostřední závěr o vaší identitě není podle informací možný a ani jej nečiníme. Údaje jsou ukládány a po dosažení výše uvedených účelů automaticky mazány.

3.1.2 Sledování, cookies a sociální média

Používáme cookies, abychom naši webovou stránku utvářeli uživatelsky přívětivější. Některé prvky naší webové stránky vyžadují, aby bylo možné vyvolávající prohlížeč identifikovat i po změně stránek. Konkrétně na naší stránce používané cookies naleznete zde. Další informace k tomu získáte dále v textu.

3.2 Navázání, založení, realizace smluvního poměru

3.2.1 Zpracovávání údajů před uzavřením smlouvy

Abyste již před uzavřením smlouvy mohli mít prospěch z našeho znamenitého zákaznického servisu, nabízíme vám rozsáhlé odborné poradenství. K tomu jsou k dispozici různé způsoby kontaktu:

Kontaktní formulář / poptávka e-mailem: Můžete nám svoji poptávku kdykoliv zaslat prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailem. Při tom se v každém případě zpracovává vaše jméno a e-mailová adresa. Kromě toho můžete dobrovolně poskytnout další osobní údaje, např. své telefonní číslo nebo svoji adresu. Tyto údaje se zpracovávají přinejmenším ke zpracování vaší žádosti a dále případně dojde-li k uzavření smlouvy. Právním základem pro toto zpracovávání jsou předsmluvní opatření podle čl. 6 odst. 1 písm. B) GDPR a rovněž oprávněný zájem podle čl. 6 odst. 1 písm. F) GDPR na tom, abychom vám zaručili optimální zákaznický servis.

Telefon: Náš zákaznický servis je vám k dispozici rovněž pro telefonické poradenství. Při tom zaznamenáme vaše jméno a rovněž telefonní číslo. Volitelně i další osobní údaje, které nám v rámci poradenského rozhovoru sdělíte, např. vaši e-mailovou adresu nebo poštovní adresu. Tyto údaje se zpracovávají přinejmenším ke zpracování Vaší žádosti a dále případně dojde-li k uzavření smlouvy. Právním základem pro toto zpracovávání jsou předsmluvní opatření podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR a rovněž oprávněný zájem podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR na tom, abychom Vám zaručili optimální zákaznický servis.

Chat: NNavíc nabízíme návštěvníkům naší webové stránky navázání kontaktu přes Live-Chat. Zde zaznamenáváme umístění, IP adresu, prohlížeč, operační systém, verzi softwaru prohlížeče a rovněž všechny osobní údaje, které nám v chatu sdělíte, např. své jméno. Tyto údaje se zpracovávají a ukládají ke zpracování vaší žádosti. Právním základem pro toto zpracovávání jsou předsmluvní opatření podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR a rovněž oprávněný zájem podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR na tom, abychom vám zaručili optimální zákaznický servis.

3.2.2 Zpracovávání údajů před uzavřením smlouvy

Aby byla kupní smlouva mezi vámi a společností Lampenwelt GmbH vyřízena k vaší spokojenosti, je potřebné zpracování osobních údajů. K tomu máte možnost si založit zákaznický účet, jehož prostřednictvím můžete své údaje spravovat. Rádi vám však také nabízíme možnost uzavřít objednávku bez registrace prostřednictvím zákaznického účtu.

K vyřízení smlouvy zpracováváme následující osobní údaje: jméno a příjmení, fakturační a dodací adresa, platební údaje, e-mailová adresa a rovněž volitelně vaše telefonní číslo, datum vašeho narození a případně heslo pro váš zákaznický účet. Používáme a ukládáme vaše osobní údaje nejméně po dobu smlouvy a do uplynutí zákonných, resp. smluvních záručních práv. Kromě toho ukládáme některé z vašich údajů podle obchodních a daňových předpisů po dobu příslušných lhůt pro uchovávání. Právním základem pro toto zpracovávání je plnění smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR a rovněž dodržování zákonných ustanovení podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

Podle použité platební metody sdělujeme vaše platební údaje námi pověřenému poskytovateli platebních služeb, aby bylo možné tyto transakce realizovat.

3.2.3 Zpracovávání údajů v rámci doručování balíků

Oznamování stavu objednávky

V návaznosti na vaši objednávku obdržíte e-mailem informace o stavu zpracování a odeslání. Tyto aktualizace budete dostávat, dokud nebude vaše objednávka zcela vyřízena. Právním základem pro toto zpracovávání je náš oprávněný zájem podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR na tom, abychom vám mohli nabídnout optimální servis v návaznosti na vaši objednávku. Toto oznamování stavu objednávky můžete kdykoliv zastavit tím, že kliknete na odkaz pro odhlášení v e-mailu. Používáme k tomu služby společnosti parcelLab GmbH, Schillerstraße 23a, 80336 Mnichov, Německo, která obdrží osobní údaje (jméno, adresa, číslo zakázky, e-mailová adresa) potřebné k vytváření těchto oznámení a využije je výhradně k výše uvedenému účelu podle našeho pokynu. Více informací o ochraně údajů společnosti parcelLab GmbH naleznete na: https://parcellab.com/datenschutz/.

Přepravní a logistické služby

Spolupracujeme s přepravními a logistickými podniky. Případně data z volby pro DPD výdejní místo. Těm mohou být sděleny následující údaje za účelem doručení objednaného zboží: Jméno a příjmení, poštovní adresa a rovněž případně e-mailová adresa a případně telefonní číslo. Právním základem pro toto zpracovávání je plnění smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

3.2.4 Sdělování údajů partnerským podnikům

zenloop

Rádi bychom se dozvěděli více o tom, jak se vám líbil zážitek z nákupu na světla24.cz. K tomu se dotazujeme na různých místech v našem webshopu na zpětnou vazbu k vašemu nákupu. Spolupracujeme za tím účelem s naším partnerem zenloop GmbH, Brunnenstraße 196, 10119 Berlín, Německo. Při tom jsou zpracovávány IP adresa, vaše e-mailová adresa, údaje o zařízení a prohlížeči, statistické údaje k vašemu nákupu. Přejete-li si v návaznosti na vaši zpětnou vazbu navázání kontaktu společností Lampenwelt, můžete v poli kontaktu zanechat zprávu a proces potvrdit. Právním základem pro toto zpracovávání je váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, který nám udělíte tím, že nám zanecháte zprávu, ohledně níž chcete být kontaktováni. Další informace o ochraně údajů společností zenloop naleznete na https://www.zenloop.com/de/legal/privacy.

Heuréka

Vaši spokojenost s nákupem sbíráme prostřednictvím e-mailových dotazníků při každém nákupu u nás. Po uskotečnění objednávky Vám bude zaslán do několik dnů krátký dotazník ohledně spokojenosti s Vaším nákupem. Používáme službu Ověřeno zákazníky od nezávislé stránky Heuréka.cz od Heureka Group a.s, Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8, IČ: 07822774 DIČ: CZ07822774. Heuréka nesmí vaše detaily použít nebo sdílet pro jiné účely, než jaké jsou zde popsány. Právním základem pro zasílání těchto dotazníků je 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávněný zájem spočívá ve zlepšení spokojenosti našich zákazníků a prodejních zkušeností. Vždy máte právo podat námitku pomocí odkazu v každém e-mailu nebo zasláním e-mailu na [e-mailovou adresu, pomocí které můžeme zajistit, aby účastník nedostal žádné další e-maily]. V případě vaší námitky vám nebudeme dále zasílat dotazník.

3.3 Zpracovávání údajů k reklamním účelům

Získáte-li na naší webové stránce zboží nebo služby anebo k tomu uložíte svoji e-mailovou adresu, můžete od společnosti Lampenwelt navíc dostávat zprávy ohledně transakcí a výrobků, nezávisle na tom, zda jste se přihlásili k odběru našeho informačního bulletinu nebo ne. Cílem je zasílat vám reklamu přizpůsobenou vašim skutečným nebo domnělým potřebám, avšak nezatěžovat vás zbytečnou reklamou. Právním základem pro toto zpracovávání je náš oprávněný zájem podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, který spočívá v marketingových účelech. Můžete se kdykoliv pouhým jedním kliknutím na odhlašovací odkaz v e-mailu nebo např. prostřednictvím newsletter@svetla24.cz bezplatně odhlásit a tím odmítnout používání vaší e-mailové adresy k výše uvedeným účelům.

3.3.1 Newsletter

Na naší webové stránce je možnost přihlásit se k odběru bezplatného informačního bulletinu. Při tom se při přihlášení k odběru informačního buletinu zpracovávají údaje ze zadávací masky (e-mailová adresa jako povinné pole a rovněž volitelně oslovení, jméno a příjmení a datum narození; u zákazníků - podnikatelů rovněž název firmy). Zpracovávání vašich údajů probíhá po dobu odebírání. Právním základem pro toto zpracovávání je váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. K tomu používáme proces Double-Opt-In (proces DOI, dvojí souhlas), jímž se finálně přihlásíte k odběru našeho informačního bulletinu prostřednictvím potvrzovacího odkazu.

Právo na zrušení odebírání newsletteru: Toto přihlášení můžete kdykoliv s účinností do budoucna bezplatně zrušit tak, že kliknete na odhlašovací odkaz na konci informačního bulletinu nebo zašlete neformální projev vůle. Vaše údaje již nebudou v důsledku toho používány pro zasílání informačních bulletinů. Odvolání souhlasu se nedotýká zákonnosti zpracování osobních údajů před odvoláním.

3.3.2 Reklama zasílaná poštou

Volitelně můžeme údaje získané při vaší objednávce využít k tomu, abychom vám zaslali poštou zprávy ohledně výrobků anebo transakcí. Pokud se zasíláním reklamy poštou nesouhlasíte, můžete nám to kdykoliv sdělit prostřednictvím newsletter@lampenwelt.de nebo každého jiného z našich kontaktních bodů.

3.4 Online prezentace a optimalizace webové stránky

3.4.1 Cookies – všeobecné informace

Na našich webových stránkách používáme takzvané cookies. Cookies jsou malá množství dat ve formě textových informací, která odesílá webový server do vašeho prohlížeče. Ukládají se toliko na vašem koncovém zařízení. Cookies mohou být čteny vždy pouze serverem, který je předtím uložil, a získávají informace o tom, co jste si kdy na webové stránce prohlíželi. Cookies samotné identifikují pouze IP adresu vašeho počítače a neukládají žádné osobní informace, jako například vaše jméno. Údaje uložené v cookies nejsou propojovány s vašimi osobními údaji (jméno, adresa atd.).

Používáme cookies, abychom naši webovou stránku utvářeli uživatelsky přívětivější. Některé prvky naší webové stránky kromě toho vyžadují, aby bylo možné vyvolávající prohlížeč identifikovat i po změně stránek.

Konkrétně na naší stránce používané cookies naleznete zde. Údaje uživatelů získané tímto způsobem jsou technickými opatřeními pseudonymizovány. Proto již není možné přiřazení údajů k vyvolávajícímu uživateli. Údaje nejsou ukládány společně s ostatními osobními údaji uživatelů. Můžete se sami rozhodnout, zda cookies dovolíte. Za prvé máte změnou nastavení vašeho prohlížeče (většinou k nalezení pod záložkami „Možnosti“ nebo „Nastavení“ v nabídkách prohlížečů) volbu všechny cookies akceptovat, být při ukládání cookies informováni nebo všechny cookies odmítnout. Za druhé se můžete prostřednictvím banneru, který se zobrazí při prvním vyvolání našich webových stránek a odkazuje na naše prohlášení o ochraně údajů, volně rozhodnout, zda nám chcete dosazení cookies do budoucna dovolit nebo odmítnout.

Jedná-li se u těchto cookies anebo v nich obsažených informací o osobní údaje, je právním základem zpracovávání údajů náš oprávněný zájem podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Na náš zájem optimalizovat webové stránky je přitom třeba pohlížet jako na oprávněný ve smyslu výše uvedeného předpisu.

3.4.2 Google Analytics

Na našich webových stránkách používáme Google Analytics, webovou analytickou službu společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irsko („Google“). Právním základem tohoto zpracovávání je oprávněný zájem podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR na tom, zaručit utváření naší webové stránky podle potřeb a její neustálou optimalizaci.

Google používá tzv. „cookies“, textové soubory, které se uloží na vašem počítači a umožní analýzu vašeho používání webové stránky. Google tyto informace používá k vyhodnocování vašeho používání webové stránky, sestavování reportů o aktivitách webové stránky a poskytování dalších služeb spojených s používáním webové stránky a používáním internetu provozovateli webové stránky. V rámci Google vaším prohlížečem sdělená IP adresa není společností Google spojována s jinými údaji. Ukládání cookies můžete zabránit příslušným nastavením svého softwaru prohlížeče; upozorňujeme však na to, že v tomto případě nebudete případně moci používat veškeré funkce této webové stránky v plném rozsahu.

Kromě toho můžete shromažďování údajů vygenerovaných prostřednictvím cookie a vztahujících se k vašemu používání webové stránky (vč. vaší IP adresy) společností Google a rovněž zpracovávání těchto údajů společností Google zamezit tím, že si stáhněte a nainstalujete Plugin prohlížeče dostupný na následujícím odkazu (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cs).

Shromažďování údajů společností Google můžete alternativně k instalaci Pluginu prohlížeče, především v internetových prohlížečích mobilních koncových zařízení, zabránit tím, že kliknete na následující odkaz: Deaktivovat Google Analytics. Tím se na vašem zařízení uloží tzv Opt-Out cookie, který zabrání budoucímu shromažďování vašich údajů společností Google při návštěvě této webové stránky.

Mějte přitom na paměti, že pokud smažete cookies ve svých nastaveních prohlížeče, může to mít za následek, že se smaže i Opt-Out cookie od společnosti Google a budete jej muset případně znovu aktivovat. Bližší informace o způsobu fungování Google a o podmínkách používání příslušejících k této službě a ustanoveních o ochraně údajů naleznete na https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/cz/, resp. na https://policies.google.com/privacy?hl=cz&gl=cz. Kromě toho chceme upozornit na to, že se na našich webových stránkách používá Google s rozšířením anonymizeIP a proto se IP adresy dále zpracovávají pouze zkrácené, aby byl vyloučen vztah k osobám.

3.4.3 Google DoubleClick Remarketing a Google AdWords Remarketing

Google Remarketing používáme i s přesahem jednotlivých zařízení. To znamená, že když např. zahájíte svůj nákup v našem onlineshopu na svém smartphonu a dokončíte jej na svém notebooku, můžeme vás s předtím uvedenými personalizovanými reklamními sděleními zastihnout i na druhém vámi používaném zařízení. To však probíhá pouze tehdy, když jste společnosti Google odsouhlasili, aby bylo fungování vašeho webového a aplikačního prohlížeče společností Google propojeno s vaším účtem Google a informace z vašeho účtu Google byly použity k personalizaci zobrazení, která vidíte na webu. Google používá v tomto případě údaje těchto přihlášených uživatelů spolu s údaji Google Analytics k vytváření a definování seznamů cílových skupin pro remarketing přesahující jednotlivá zařízení. Na podporu této funkce shromažďuje Google Analytics ID těchto uživatelů autentizovaná společností Google. Tyto údaje od Google jsou dočasně propojeny s našimi údaji Google Analytics k vytvoření našich cílových skupin. Zkontrolujte nastavení soukromí svého účtu Google, abyste zabránili propojení fungování vašeho webového a aplikačního prohlížeče společností Google s vaším účtem Google.

Aby vám mohla být prostřednictvím sdělení připomenuta zrušená objednávka v našem onlineshopu, nejsou společnosti Google sděleny žádné osobní údaje, nýbrž toliko skutečnost, že jste pod zaznamenaným ID cookie chtěli provést objednávku u nás v onlineshopu a zrušili jste ji, a rovněž celková cena zamýšlené objednávky („předání nákupního košíku“).Další informace o remarketingových službách společnosti Google, podrobnostech o zpracování údajů prostřednictvím těchto služeb a příslušných ustanoveních o ochraně údajů společnosti Google naleznete na http://www.google.com/policies/technologies/ads/.

Používání cookies společností Google můžete trvale deaktivovat tím, že si na níže uvedeném odkazu (https://www.google.com/settings/ads/plugin) stáhnete a nainstalujete Plugin prohlížeče nebo kliknete na odkaz pro odmítnutí v šedě zvýrazněném poli dále níže v tomto oddílu a budete se řídit dalšími pokyny, které se případně zobrazí. Pomocí nastavení zobrazení Google můžete sami určit, jaká zobrazení uvidíte, a zobrazení vztažená na zájmy deaktivovat.

3.4.4 Google Ad Words Conversation Tracking

Dále používáme v rámci služby Google AdWords tzv. Conversion Tracking. Kliknete-li na některé společností Google zařazené zobrazení, uloží se na vašem počítači/koncovém zařízení cookie pro Conversion Tracking. Tyto cookies ztrácejí po 30 dnech svoji platnost, neobsahují osobní údaje a neslouží tak k osobní identifikaci. Informace, které jsou získány pomocí cookie Conversion, slouží k vytváření statistik Conversion pro zákazníky AdWords, kteří se rozhodli pro Conversion Tracking. Právním základem pro toto zpracovávání údajů je článek 6 odstavec 1 písmeno f) GDPR. Ukládání cookies můžete zabránit příslušným nastavením svého softwaru prohlížeče; upozorňujeme však na to, že v tomto případě nebudete případně moci používat veškeré funkce této webové stránky v plném rozsahu. Kromě toho můžete zobrazení vztahující se na zájmy na Google a rovněž zobrazení Google vztahující se na zájmy na webu (v rámci sítě Google Display) ve svém prohlížeči deaktivovat tím, že na www.google.de/settings/ads aktivujete tlačítko „Vyp“ nebo provedete deaktivaci na www.aboutads.info/choices/. Další informace o k tomu se vztahujících možnostech nastavení a ochraně údajů u Google naleznete na https://policies.google.com/privacy?hl=cz&gl=cz.

3.4.5 Zprostředkování přes affiliate sítě

V našem online-shopu spolupracujeme s affiliate sítěmi společnosti Edognet. K výpočtu provize za zprostředkování jsou zaznamenávány nákupy zprostředkované nám affiliate sítěmi. K tomu sítě ukládají cookies. Na základě vydavateli jednoznačně přiřaditelného zprostředkování obchodu se vypočítá odpovídající provize. Všechny údaje vzniklé ze zprostředkovaného obchodu mohou být z důvodů dokazování také předány platformě, resp. vydavateli, který zprostředkování inicioval. Další zpracovávání údajů získaných v rámci zprostředkovaného obchodu probíhá na základě čl. 6 odst. 1 v. 1 písm. b), f) GDPR. Můžete přitom uložení cookies zabránit příslušnými nastaveními ve svém prohlížeči.

3.4.6 brytes GmbH

Tato webová stránka využívá služby společnosti brytes GmbH (https://www.brytes.de; Am Rombergpark 31a, 44225 Dortmund, Německo) za účelem utváření této webové stránky podle potřeb a rovněž k její optimalizaci. Právním základem k používání služby je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Ve výše uvedených účelech spočívá oprávněný zájem. K tomu shromažďované údaje jsou anonymizovaně ukládány a využívány k odvození vzorců chování. V rámci procesu se používá software pro analýzu webu „Matomo“ (dříve „Piwik“) k zaznamenávání údajů. Ten používá cookies. Údaje o využívání a chování nejsou spojovány s osobními údaji, nýbrž jsou ukládány a posuzovány výhradně anonymně. V rámci anonymizace jsou také IP adresy činěny nerozpoznatelnými. Námitku proti tomuto druhu zaznamenávání a zpracovávání údajů lze podat zde.

3.4.7 criteo

Na našich webových stránkách používáme službu společnosti Criteo SA (Rue Blanche, 75009 Paříž, Francie). U této služby se jedná o službu Retargeting, která spojuje četné další třetí poskytovatele do sítě, aby bylo možné vysílat co největší rozpětí reklamních zobrazení a ostatních reklamních prostředků vztahujících se k uživatelům. K tomu dosadí společnost Criteo při návštěvě našich webových stránek ve Vašem prohlížeči anonymní cookie prohlížeče. Při tom zaznamenávané údaje zahrnují mimo jiné: ID cookies, zachycené e-mailové adresy, ID mobilních reklam a další technická ID umožňující společnosti Criteo individuálně zaznamenávat online chování osob, aniž by je činily přímo identifikovatelnými. Další informace o společnosti Criteo, podrobnostech o zpracovávání údajů prostřednictvím této služby a příslušných ustanoveních o ochraně údajů společnosti Criteo naleznete na http://www.criteo.com/de/privacy/. Pro deaktivaci služeb Criteo ve vašem prohlížeči klikněte sem. Právním základem k používání služby je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Ve výše uvedených účelech spočívá oprávněný zájem.

3.4.8 Prudsys

Tato webová stránka používá Prudsys k osobním doporučením produktů. K tomu Prudsys využívá historii vašich nákupů. Pod to spadají zvláště druhy zboží a kategorie produktů, které jste si již někdy prohlíželi, hledali nebo zakoupili. Tyto údaje jsou ukládány v pseudonymní formě a zpracovávány společností prudsys AG, Zwickauer Straße 16, 09112 Chemnitz, Německo. Tyto údaje používáme, abychom vám mohli zasílat osobní doporučení produktů a tím zlepšovat váš zážitek z nakupování. Právním základem k používání služby je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Ve výše uvedených účelech spočívá oprávněný zájem. Tuto analýzu chování při surfování na internetu zde můžete kdykoliv odmítnout. Mějte na paměti, že vám pak již ve vašem prohlížeči nemůžeme nabídnout žádná doporučení na míru.

3.5 Sociální média

3.5.1 Bazaarvoice Curations

V našem online-shopu používáme software Curations společnosti Bazaarvoice Inc., 10901 Stonelake Blvd., Austin, TX 78759. Používáte-li Curations, použijeme Váš osobní příspěvek na sociálních médiích na naší domovské stránce nebo na našich kanálech sociálních médií podle podmínek používání. Při tom zpracováváme takové údaje, které jste zveřejnili v souvislosti s příspěvkem na sociálních médiích, zvláště Vaše (uživatelské) jméno. Právním základem pro toto zpracovávání je Váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Tímto způsobem zpracováváme Vaše údaje tak dlouho, dokud neodvoláte svůj souhlas.

Svůj souhlas můžete kdykoliv s účinností do budoucna odvolat tak, že se na nás obrátíte, k tomu je například k dispozici e-mailová adresa info@svetla24.cz. Odvolání souhlasu se nedotýká zákonnosti zpracovávání osobních údajů před odvoláním.

3.5.2 Facebook

Používáme na naší webové stránce pixel společnosti Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Squere, Grand Canal Harbur, Dublin 2, Irsko.

Prostřednictvím Facebook pixelu nám umožníte, abychom mohli zlepšovat naši nabídku a utvářet ji pro vás coby uživatele zajímavější. Právním základem pro používání je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) GDPR. Facebook pixel se při vyvolání naší webové stránky bezprostředně zapojí prostřednictvím Facebooku a může na vašem zařízení uložit cookie. Pokud se následně přihlásíte na Facebook nebo přihlášení navštívíte naši stránku, zaznamená se návštěva naší online nabídky ve vašem profilu.

Facebook pixel zaznamenává následující typy údajů: Informace o ochraně údajů společnosti Facebook: www.facebook.com/about/privacy.

4. Vaše práva - přehled

Jsou-li zpracovávány osobní údaje o Vás, jste dotčená osoba ve smyslu GDPR a náležejí Vám následující práva vůči odpovědné osobě:

4.1 Informace, oprava, omezení zpracovávání a smazání

Máte kdykoliv právo na bezplatnou informaci o údajích týkajících se Vaší osoby u nás uložených, jejich původu a příjemcích a o účelu zpracovávání údajů prostřednictvím našich webových stránek. Kromě toho máte právo na opravu, smazání a omezení zpracovávání Vašich osobních údajů, existují-li k tomu zákonné předpoklady.

4.2 Právo na přenositelnost údajů

Máte právo vaše osobní údaje, které jste nám jakožto správci poskytli, obdržet ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu. Toto právo můžeme splnit poskytnutím exportu csv o vás zpracovávaných zákaznických údajích.

4.3 Právo na oznámení

Pokud jste uplatnili právo na opravu, smazání nebo omezení zpracovávání vůči správci, je správce povinen sdělit všem příjemcům, jimž byly předány vaše osobní údaje, tuto opravu nebo smazání údajů nebo omezení zpracování, pokud se to neukáže nemožným a nejsou s tím spojené nepřiměřené náklady. Náleží vám vůči správci právo být o těchto příjemcích informováni.

4.4 Právo na námitku

Máte právo z důvodů, které vyplývají z vaší zvláštní situace, podat kdykoliv námitku proti zpracovávání vašich osobních údajů, které probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo písm. f) GDPR; to platí i pro profilování opírající se o tato ustanovení.

Správce již nebude vaše osobní údaje zpracovávat, pokud nebude moci prokázat nezbytné ochrany hodné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracování slouží k uplatnění, vykonání nebo hájení právních nároků.

Jsou-li vaše osobní údaje zpracovávány k provádění přímé reklamy, máte právo kdykoliv podat námitku proti zpracovávání vašich osobních údajů k účelům takové reklamy; to platí i pro profilování, je-li prováděno v souvislosti s takovou přímou reklamou. Odmítnete-li zpracovávání pro účely přímé reklamy, nebudou již vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Máte možnost v souvislosti s využíváním služeb informační společnosti – nehledě na směrnici 2002/58/ES – uplatnit své právo na námitku prostřednictvím automatizovaných prostředků pomocí technických specifikací.

4.5 Odvolatelnost prohlášení souhlasu podle práv na ochranu údajů

Kromě toho můžete kdykoliv své udělené souhlasy s účinností do budoucna vůči nám za použití níže uvedených kontaktních údajů odvolat. Odvolání souhlasu se nedotýká zákonnosti zpracovávání osobních údajů před odvoláním.

4.6 Automatizované rozhodování v jednotlivém případě včetně profilování

Máte právo nebýt podrobováni rozhodování spočívajícímu výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro vás právní účinky nebo se vás obdobným způsobem významně dotýká. To neplatí, když (1) je rozhodnutí potřebné pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi vámi a správcem, (2) na základě právních předpisů Unie nebo členských států, jimž správce podléhá, je přípustné a tyto právní předpisy obsahují přiměřená opatření k hájení vašich práv a svobod a rovněž vašich oprávněných zájmů nebo (3) proběhne s vaším výslovným souhlasem.

Tato rozhodnutí ovšem nesmějí spočívat na zvláštních kategoriích osobních údajů podle čl. 9 odst. 1 GDPR, pokud neplatí čl. 9 odst. 2 písm. a) nebo g) a byla učiněna přiměřená opatření na ochranu práv a svobod a rovněž vašich oprávněných zájmů.

OOhledně případů uvedených v bodě (1) a (3) učiní správce přiměřená opatření k hájení práv a svobod a rovněž vašich oprávněných zájmů, k čemuž patří přinejmenším právo na lidský zásah ze strany správce, právo vyjádřit svůj názor a právo napadnout rozhodnutí.

4.7 Právo na stížnost u dozorčího orgánu

Nehledě na jiný správně právní nebo soudní právní prostředek máte právo na stížnost u dozorového orgánu, zvláště v členském státu svého místa pobytu, svého pracoviště nebo místa domnělého porušení, domníváte-li se, že zpracování vašich osobních údajů porušuje nařízení EU o ochraně osobních údajů. Dozorový orgán, u kterého byla podána stížnost, bude informovat stěžovatele o stavu a výsledcích stížnosti včetně možnosti soudního právního prostředku podle čl. 78 GDPR.

5. Změny tohoto prohlášení o ochraně údajů

Vyhrazujeme si právo toto oznámení o ochraně údajů z vlastního podnětu a bez předchozího oznámení změnit. Informujte se proto pravidelně na této stránce o případných změnách tohoto oznámení o ochraně údajů.

6. Reklama prostřednictvím e-mailu

Pokud na našem webu zadáte objednávku produktů a poskytnete nám svou e-mailovou adresu, můžeme ji později použít k zasílání e-mailů souvisejících s vaší objednávkou a zakoupenými produkty, bez ohledu na to, zda jste se přihlásili k odběru nebo ne. Naším cílem je poskytnout vám reklamu přizpůsobenou vašim skutečným nebo vnímaným potřebám, ale aniž bychom vás rušili zbytečnou reklamou. Za tímto účelem používá službu Emarsys ve vašem prohlížeči cookies, když navštívíte naše webové stránky. Tyto cookies mimo jiné zaznamenávají váš typ prohlížeče, vaši IP adresu (šifrovaná a zkrácená) a ID relací a souborů cookie. Tato data nám umožňují sledovat historii nákupu (například zakoupené položky nebo prohledávané kategorie produktů) anonymně přiřazené ke své e-mailové adrese. Nastavení cookie můžete pomocí nastavení deaktivovat ve vašem prohlížeči. Tuto historii nákupu používáme k zasílání osobních doporučení produktů e-mailem. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat zasláním žádosti na adresu info@svetla24.cz. Více informací o společnosti Emarsys naleznete zde: https://emarsys.com. Právním základem tohoto zacházení je náš oprávněný zájem pro marketingové účely v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. A) RGPD. Svůj souhlas s používáním vaší e-mailové adresy pro výše uvedené účely můžete kdykoli odvolat, zdarma, prostřednictvím konkrétního odkazu dostupného v každém newsletteru nebo zasláním žádosti na adresu info@svetla24.cz.

6.1 Na našem webu máte možnost přihlásit se k odběru bezplatného newsletteru. Přihlášením k odběru novinek se nám přenáší následující data:

 • Emailová adresa
 • Titul, jméno, příjmení, datum narození (volitelné)
 • Při registraci se shromažďují také následující údaje:

  • IP adresa počítače, který navštíví web
  • Datum a čas registrace
  • Název společnosti (na objednávkách společnosti)
  Během procesu registrace je váš souhlas se zpracováním údajů získáván po dobu trvání odběru newsletteru a je uveden odkaz na toto prohlášení o ochraně údajů. Právním základem pro zpracování údajů poté, co se uživatel zaregistruje k odběru novinek, je článek 6, odstavec 1, písmeno a RGPD. K tomu používáme postup Double-Opt-In (procedura DOI), pomocí kterého se zaregistrujete v našem newsletteru prostřednictvím potvrzovacího odkazu.

  Uživatel může kdykoli zrušit přihlášení k odběru novinek. Předplatné můžete zrušit na odpovídajícím odkazu, který je k dispozici na konci každého e-mailu, nebo písemně zaslat formální žádost e-mailem na adresu info@svetla24.cz. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s budoucím účinkem, aniž by vznikly jiné náklady než náklady na přenos na základě základních sazeb (poplatek za internet). V důsledku toho se vaše data nebudou nadále používat pro zasílání newsletteru.

  6.2 V našich e-mailových zprávách používáme tzv. Sledování nebo trackování newsletteru. Z důvodu vyhodnocení míry otevření e-mailu a vyhodnocení kliknutí v rámci newsletteru. Tuto technologii používáme k určení míry zájmu o konkrétní témata a k měření popularity našich newsletterů. To je také náš oprávněný zájem v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. F) RGPD. Tato data jsou segmentována a anonymně ukládána. Tyto informace s nikým nesdílíme.

  Aktualizováno : září 2020

  Lampenwelt GmbH

  • Bezplatná doprava nad 500 Kč
  • Vrácení do 30 dnů zdarma
  • Velký výběr produktů

  Přihlašte se k odběru newsletteru pro exkluzivní slevy!

  Přihlášení nic nestojí, za to na vás čekají skvělé akce, které se vyplatí.

  250 Kupón

  *Lze uplatnit pouze na Světla24.cz na jeden nákup a pouze jednou. Kód musí být použit při zadání objednávky. Všechny výrobky podléhají dostupnosti. Neplatí na vybrané značky. Minimální hodnota nákupu je 2 500 Kč. Tento kód je platný pouze 21 dní od data obdržení e-mailu s kódem.