Yeslampenwelt

Staňte se součástí komunity Lampenwelt - Světla24.cz

#YESSVETLA24CZ

Všichni rádi sbíráme inspiraci krásných interiérů a brouzdáme na Instagramu, Pinterestu či Facebooku. Získáváme skvělé nápady a povzbuzuje nás to k plánování vlastního domova!

Rádi bychom získali svolení sdílet vaše fotografie na naší webové stránce, sociálních médiích a v našich newsletterech - samozřejmě s uvedením zdroje obrázku.

Pokud souhlasíte s tím, abychom vaše fotografie sdíleli, označte jejich hashtag #yesSvetla24cz. Je to jednoduchý způsob, jak nám dát vědět, že nám dáváte souhlas k použití obrázků, a že souhlasíte s následujícími podmínkami:

Dáváte společnosti Svetla24.cz (Spadající pod Lampenwelt) oprávnění používat obrázky označené #yesSvetla24cz na naší webové stránce, na našich sociálních médiích a v našich newsletterech. Tato dohoda je nevýhradní a bezplatná. Nikdy si nebudeme nárokovat vlastnictví vašich obrázků, ale budeme je používat pro marketingové účely v internetových obchodech Lampenwelt a na našich sociálních sítích.

Vaše obrázky budou zveřejněny na těchto webových obchodech společnosti Lampenwelt:

Německo, Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Nizozemsko, Norsko, Rakousko, Polsko, Švédsko, Švýcarsko, Slovensko, Španělsko, Česká republika, Spojené království.

Jsme aktivní na těchto kanálech:

Facebook, Instagram, Pinterest, Youtube, e-mail marketing.

Váš souhlas znamená, že si ponecháváte práva na své obrázky a že všechny osoby, které se na těchto obrázcích objevují, souhlasili s tím, že jejich společnost Lampenwelt použije na online marketing. Zároveň souhlasíte s tím, že použití vašich obrázků neporušuje práva třetích stran ani neporušuje zákon..

Když nám dáte souhlas k použití jednoho z vašich obrázků, může se objevit na naší domovské stránce, stránce inspirace, stránce produktu nebo kategorie a podobně - níže si můžete prohlédnout příklady, jak by to mohlo vypadat.

Vždy uvedeme odkaz na váš obrázek na Instagram nebo na váš profil, aby vás mohli navštívit i naši návštěvníci. Znamená to, že i vy získáte větší viditelnost.


Screenshot-1

Screenshot-2

Screenshot-3

Těšíme se na sdílení vašich obrázků a inspiraci pro naše zákazníky a sledovatele!

S pozdravem
Lampenwelt - Světla24.cz


Become part of the svetla24cz community

#YESSVETLA24CZ

We all love to gather in­spirat­ion and ex­plore the beauti­ful homes posted on Insta­gram, Pinter­est and Face­book. It's ex­citing and encourages you to plan for your own home!

With your per­mis­sion we'd like to share your pic­tures on our web­site, on social media and in our news­letters – crediting you, of course.

If you’re happy with us shar­ing your pic­tures, please tag them with the hash­tag #yeslights. It’s an easy way to let us know that you give us per­mission to use the images and that you agree to the follow­ing con­ditions:

You give Lampenwelt per­mis­sion to use the images tagged with #yeslights on our website, on social media and in our news­letters. This agree­ment is non-exclusive and royalty-free. We don't claim owner­ship of your images, but we'll use them for market­ing purposes on our website and marketing channels.

Your pictures will be published on the following Lampenwelt web­shops:

Austria, Belgium, Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany, Ireland, Italy, Netherlands, Norway, Poland, Slovakia, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom

We are active on the following channels:

Face­book, Insta­gram, Pinterest, Youtube, e-mail marke­ting. Your permis­sion means that you retain the rights to your images, and that any people ap­pearing in those images have ac­cepted that they will be used by Lampen­welt for online market­ing. At the same time, you accept that the use of your images does not in­fringe upon the rights of third parties or violate the law.

When you give us per­mis­sion to use one of your images, it could appear on our home­page, an in­spiration page, a product or category page, and so on – below you can see ex­amples of how it might look.

We will always link to your image on Instagram or your profile so our visitors can visit you as well.

We are looki­ng for­ward to sharing your images and inspiring our customers and followers!

Best regards,
Lampenwelt - Světla24.cz

  • Bezplatná doprava nad 500 Kč
  • Vrácení do 30 dnů zdarma
  • Velký výběr produktů

Nenechte si ujít nabídky Black Friday!

Přihlaste se k odběru newsletteru a využijte nejlepší nabídky!

250 Kupón

*Lze uplatnit pouze na Světla24.cz na jeden nákup a pouze jednou. Kód musí být použit při zadání objednávky. Všechny výrobky podléhají dostupnosti. Neplatí na vybrané značky. Minimální hodnota nákupu je 2 500 Kč. Tento kód je platný pouze 21 dní od data obdržení e-mailu s kódem.